Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

νομιμοποίηση-αυθαιρέτων-Αθήνα-Περιστέρι

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Η AGS αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων (τακτοποίηση ) κτισμάτων και λοιπών κατασκευών . Η διαδικασία ξεκινά με την αποτύπωση της κατασκευής και των υπερβάσεών της. Ακολουθεί ο προσδιορισμός των επιφανειών που δύναται να διατηρηθούν και αυτών που πρόκειται να κατεδαφιστούν υποχρεωτικά, εάν υπάρχουν τέτοιοι. Στη συνέχεια εκπονείται, εάν απαιτείται, και μελέτη της στατικής επάρκειας της κατασκευής και των υπερβάσεων
και οι τυχόν μελέτες κατεδάφισης που απαιτούνται για την ασφάλεια της κατασκευής και των κατοίκων. Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που γίνει η μελέτη στατική επάρκειας απαλλάσσεται η κατασκευή από ένα 10% του προστίμου. Έκπτωση δηλαδή.

Έπειτα συντάσσεται ο φάκελος των κατασκευών που δύναται να νομιμοποιηθούν στην
Πολεοδομία, και παράλληλα γίνεται προσπάθεια εξαίρεσης από την υποχρεωτική κατεδάφιση όσων κατασκευών δε δύνανται να νομιμοποιηθούν και οι ιδιοκτήτες επιθυμούν την διατήρηση τους, στην Νομαρχία.
Ταυτόχρονα συντάσσονται τεχνικές εκθέσεις και ενστάσεις με σκοπό την μείωση των προστίμων της ανέγερσης και διατήρησης της αυθαίρετης κατασκευής, με εισαγωγή μειωτικών συντελεστών που προβλέπονται από τη
σχετική πολεοδομική νομοθεσία και σπανίως χρησιμοποιούνται από τις Πολεοδομίες κατά την σύνταξη των εκθέσεων.

Γενικά η τακτοποίηση τέτοιων ¨δύσκολων¨ κατασκευών είναι διαδικασία που απαιτεί σε βάθος γνώση της νομοθεσίας, εμπειρία στην ανέγερση και κατεδάφιση κατασκευών και άψογη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες.
Απαιτείται επιμονή και προπάντων υπομονή καθώς οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι χρονοβόρες γιατί πιθανώς να θίγουν συμφέροντα των περιοίκων και σίγουρα προσθέτουν φόρτο εργασίας στους υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών. Οι μηχανικοί μας αλλά και οι νομικοί συνεργάτες μας σας παρέχουν πλήρη νομική και τεχνική υποστήριξη στην πολεοδομία στα δικαστήρια, την αστυνομία και το ΙΚΑ.

[vc_custom_heading text=”Διαδικασία Τακτοποίησης αυθαίρετων Χώρων” use_theme_fonts=”yes”]

Υποβάλλουμε στην ηλεκρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ .

 • Αίτηση
 • Εξουσιοδότηση
 • Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής και
 • Παράβολο είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο δεν επιστρέφεται, και συμψηφίζεται με το πρόστιμο.

Υποβάλλουμε εντός τεσσάρων μηνών τα έξης δικαιολογητικά

 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 θεωρημένη για γνήσιο υπογραφής (εις διπλούν) με τα Ατομικά Στοιχεία Ιδιοκτήτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ. αριθμό και έτος οικοδομικής άδειας εάν υπάρχει, εμβαδόν και χρήση του χώρου, χρόνο κατασκευής ή αλλαγής χρήσης του συνοδευόμενο από Αντίγραφο του Ε9 .
 • Δηλώνεται επίσης αν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης
 • Αρχιτεκτονική κάτοψη, τομή, Διάγραμμα κάλυψης & Τεχνική Έκθεση με Φωτογραφίες όλων των όψεων
 • Οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει έστω και για κάποιο μέρος του κτηρίου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τα εντός σχεδίου περιοχές ή εξαρτημένο από το ΕΓΣΑ’ 87 για τα εκτός σχεδίου
 • Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής,
 • Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού με τεχνική έκθεση και φωτογραφίες
 • Για κτήρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας εκπονείται επιπροσθέτως στατική μελέτη και τεχνική έκθεση έλεγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων .

1. Μέχρι πότε μπορώ να ενταχθώ στις διατάξεις του νέου Νόμου;
Η διάρκεια ισχύος του νέου Νόμου είναι 18 μήνες (Αύγουστος 2013 έως Φεβρουάριος 2015)

2. Σε πόσες δόσεις μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο;
Ο αριθμός δόσεων εξαρτάται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και πιο συγκεκριμένα σε:
◦102 μηνιαίες ή 17 εξαμηνιαίες δόσεις για ένταξη στο α’ εξάμηνο
◦84 μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες δόσεις για ένταξη στο β’ εξάμηνο
◦60 μηνιαίες ή 10 εξαμηνιαίες δόσεις για ένταξη στο γ’ εξάμηνο

Το ελάχιστο όριο δόσης είναι 50 €/μήνα ή 300 €/6μηνο

3. Θα υπάρξει κάποια διευκόλυνση για την αποπληρωμή του προστίμου;

Όσον αφορά στον τρόπο αποπληρωμής του προστίμου, ο νέος Νόμος προβλέπει διευκολύνσεις ως εξής:
◦Έκπτωση 20% για εφάπαξ καταβολή του προστίμου
◦Έκπτωση 10% για καταβολή του 30% του προστίμου στο πρώτο εξάμηνο
◦Έκπτωση 60% για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (έως 70 τμ + 15 τμ/τέκνο) σε οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων

4. Προβλέπει ο νέος Νόμος διευκολύνσεις για ευπαθείς ομάδες;

Ο νέος Νόμος προβλέπει ειδικές εκπτώσεις για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως:
◦Έκπτωση 70% για μονογονεϊκές οικογένειες (για την πρώτη κατοικία)
◦Έκπτωση 30% για μακροχρόνια ανέργους
◦Έκπτωση 85% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%
◦Έκπτωση 80% για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%
◦Έκπτωση 80% για παλιννοστούντες ομογενείς για την κύρια και μοναδική τους κατοικία
◦Έκπτωση 50% για όσους απέκτησαν με γονική παροχή ακίνητο από πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης
◦Έκπτωση 80% για πολύτεκνους για κύρια κατοικία και 50% για δευτερεύουσα
◦Έκπτωση 70% για τρίτεκνους

5. Τι πρέπει να κάνω εάν έχω ενταχθεί και έχω πληρώσει παράβολο ή/ και πρόστιμο με βάση παλαιότερους Νόμους (3843/2010, 4014/2011)

Όλοι οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών των οποίων τα ακίνητα έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους Νόμους, ανεξαρτήτως αν έχουν καταβάλει μέρος ή ολόκληρο το πρόστιμο, υποχρεούνται να υποβάλουν εκ
νέου αίτηση με βάση το νέο Νόμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μετατρέπουν την προσωρινή 30ετή τακτοποίηση σε οριστική νομιμοποίηση των ακινήτων τους. Επίσης, με τον τρόπο αυτόν θα υπολογισθούν
εκ νέου πρόστιμα και σε περίπτωση που αυτά προκύπτουν μικρότερα από αυτά που προέκυψαν από τους παλαιότερους Νόμους, είτε θα επιστραφεί η διαφορά που προκύπτει είτε θα αναπροσαρμοστούν ο
αριθμός και το ποσό των δόσεων.

6. Προβλέπει ο νέος Νόμος κάτι σχετικό με τις μικρές παραβάσεις

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, για την τακτοποίηση μικρών παραβάσεων προβλέπεται απλά η πληρωμή παραβόλου αξίας 500€ για οποιονδήποτε αριθμό τέτοιων παραβάσεων. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του 1975.

Ενδεικτικά μικρές παραβάσεις θεωρούνται οι εξής: Εξωτερικοί φούρνοι, διακοσμητικές βρύσες, προσθήκη εξωτερικής μόνωσης, αλλαγή διαστάσεων και μετατόπιση ανοιγμάτων, πέργκολες, δεξαμενές, διαμόρφωση εδάφους έως ένα μέτρο, υπέρβαση ύψους περίφραξης έως ένα μέτρο, πρόχειρες κατασκευές από πανί ή νάυλον κλπ.

Οι μηχανικοί μας θα συντάξουν νέο φάκελο ή θα ελέγξουν την πληρότητα του δικού σας φακέλου και θα προσδιορίσουν τυχόν ελλείψεις.
Θα κοστολογήσουμε για εσάς το ύψος του παραβόλου & του προστίμου.

Μπορείτε Βέβαια να υπολογίσετε μόνοι σας το πρόστιμο ΕΔΩ !!!

Η AGS Μηχανική (AGS-Engineering | Εταιρεία Ανακαινίσεων, Κατασκευαστική Τεχνική Εταιρεία) έχει συνάψει συνεργασία με τις εξής τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ, ΑLPHA & ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Σας εξασφαλίζουμε ευκολίες πληρωμής με τους πιο ευνοϊκούς όρους , τώρα και με POS.

Το κατασκευαστικό μας τμήμα μπορεί να σας προσφέρει λύσεις σε τεχνικά θέματα που αφορούν τον χώρο που τακτοποιείτε ή ανακαινίζετε. Πάρτε προσφορά ανακαίνισης σπιτιού από τους έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς μας.

Το Λογισμικό μας…

Για την έκδοση των βεβαιώσεων χρησιμοποιούμε το πρόγραμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ που είναι διασυνδεδεμένο με το υπουργείο

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών με το νέο Νόμο Ν.4495/17

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή    ειδικού   προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις για πάντα για τα εντός και εκτός σχεδίου
πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτηριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν
απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή της
αυθαίρετης αλλαγής  χρήσης.
Στην διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία.

Δεν υπάγονται στη τακτοποίηση οι κατασκευές που βρίσκονται σε:

 • Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού και σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου ή σε δημόσιο κτήμα.
 • Εντός παρόδιας στοάς
 • Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών
 • Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση
 • Στον αιγιαλό και στον παλαιό αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας ή κρίσιμη παράκτια ζώνη καθώς και σε ρέμα
 • Σε αρχαιολογικό χώρο,σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης
 • Σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή προστατευόμενη περιοχή
 • Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο
 • Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο
 • Εκτός σχεδίου πόλεως εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής.
 • Εκτός σχεδίου πόλεως εντός απόστασης είκοσι (20) μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος άνω των 150 kW.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Εαν το ακίνητο σας ανήκει σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις τηλεφωνήστε μας για να σας ενημερώσουμε για τις εξαιρέσεις και την τυχόν δυνατότητα υπαγωγής σας!!!

Οι μηχανικοί της AGS Engineering αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την διαδικασία της νομιμοποίησης ή τακτοποίησης,
που περιλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου και την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δασικό αυθαίρετο, τακτοποίηση έναντι προστίμου

Δασικό αυθαίρετο, νομινοποίηση και τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

Service-Brochure.PDF

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΜΟΥ :

Θέλω να νομιμοποιήσω το αυθαίρετό μου για :

 • Να το ΑΞΙΩΠΟΙΗΣΩ ενοικιάζοντάς ή μεταβιβάζοντάς το,
 • Να ΣΥΝΔΕΘΩ με δίκτυα κοινής ωφέλειας. ΝΕΡΟ, ΡΕΥΜΑ, ΑΕΡΙΟ κλπ ,
 • Να ΑΠΑΛΛΑΧΘΩ από ΠΡΟΣΤΙΜΑ της Πολεοδομίας και του ΙΚΑ που μου επεβλήθησαν
 • Να μην ΕΚΒΙΑΖΟΜΑΙ από κακοπροαίρετους γείτονες φοβούμενος την επιβολή νέων προστίμων, ακόμα και την ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
 • Να το ΣΥΝΤΗΡΩ και να το ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ.

Στους χώρους που εντάχθηκαν στην ρύθμιση και έχει περαιωθεί η διαδικασία, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών με
έγκριση που δίνεται από την Πολεοδομία.

Μενού
Call Now Button